बैतडीको सुर्नया गाँउपालिकाका किशोरीहरु सिनेटरी प्याड बनाउदै, पछिल्लो समयमा बैतडीका महिलाहरु र किशोरीहरु आफैले निर्माण गरेको प्याड प्रयोग गरीरहेका छन् ।

Posted By Jayraj Awasthi on May 11, 2019 10:51 AM