बैतडीको पाटन सहरलाई स्वच्छ र सफा राख्न पाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख केशव शहादुर चन्द र उपप्रमुख सरस्वती कोली लगायत अन्य जनप्रतिनिधीहरु आफै कुचो लिएर सडक सफा गर्दै ।

Posted By Jayraj Awasthi on July 27, 2018 08:06 AM