लिखुँगाउँ पालीका १ का माधव प्रसाद लामिछानेसगं साभा बोली कार्यक्रमको लागी योजना छनोटबारे तपाईलाई के थाहाँ छ,किन योजना छनोटमा सहभागी हुनपर्छ,यस्का फाईदा के छन् भन्ने बिषयमा गरीएको आवाज रेकर्ड ।

Posted By Jamuna Gajurel on May 13, 2018 01:36 PM