नुवाकोट,बिदुर नगरपालीका १,निरु सुचीकारसगं आफनो गाउँ,ठाउँको योजना छनोटबारे के थाहाँ छ र योजना छनोटमा सहभागी हुदाँ के फाईदा हुन्छ भन्ने बिषयमा स्थानिय संस्करण कार्यक्रम साझा बालीको लागी गरीएको अडियो रेर्कड ।

Posted By Jamuna Gajurel on May 13, 2018 01:30 PM