सामुदायीक विद्यालयहरुमा देखीएका समस्या र ती समस्या समाधानका उपायहरु सहितको ज्ञापन पत्र दशरथचन्द नगरपालीकाका नगरप्रमुख नरेन्द्र सिह थापालाइ बुझाउदै गैर सरकारी संस्था महासंघ बैतडीकाका प्रतिनिधीहरु ।

Posted by Jayraj Awasthi
Posted on September 20, 2018 09:04 AM

More from सामुदायीक विद्यालयहरुमा देखीएका समस्या र ती समस्या समाधानका उपायहरु सहितको ज्ञापन पत्र दशरथचन्द नगरपालीकाका नगरप्रमुख नरेन्द्र सिह थापालाइ बुझाउदै गैर सरकारी संस्था महासंघ बैतडीकाका प्रतिनिधीहरु ।