पुरुषहरु रोजगारीका लागी भारत गएपछि , बैतडीको सिगास गाँउपालिका वडा न ७ का महिलाहरु बाटो निर्माण कार्यमा जुटेका छन ।

Posted by Jayraj Awasthi
Posted on April 14, 2018 09:59 PM

More from पुरुषहरु रोजगारीका लागी भारत गएपछि , बैतडीको सिगास गाँउपालिका वडा न ७ का महिलाहरु बाटो निर्माण कार्यमा जुटेका छन ।