दोगडाकेदार गांउपालीकाले विधुतको पहुच बाहिर रहेका दलित नागरीकहरुलाइ सोलार वितरण गरेपछि खुसी हुदै स्थानीय महिला ।

Posted by Jayraj Awasthi
Posted on March 20, 2018 08:33 AM

More from दोगडाकेदार गांउपालीकाले विधुतको पहुच बाहिर रहेका दलित नागरीकहरुलाइ सोलार वितरण गरेपछि खुसी हुदै स्थानीय महिला ।