नागरिक पत्रकारिताबारे

यो पृष्ठमा नागरिक पत्रकारिताबारे उपलब्ध सन्दर्भ सामग्रीहरु इनटरनेट वा अन्य माध्यमबाट डाउनलोड वा प्राप्त गरेर राखिएको छ । नागरिक पत्रकारिताले पनि खुला स्रोत (ओपन सोर्स)को वकालत गर्ने भएकोले यसरी खुला स्रोतबाट प्राप्त सामग्रीहरुलाई यहाँ पनि राखिएको हो । 

  1. If you are going to be a citizen journalist, here are the tips for your security in tensed situations. How to Be a Citizen Journalist Without Getting Killed
  2. An interesting article about the power of social media and how a small community snowballs into a revolution - Social media, tipping points and revolutions by Mathew Ingram
  3. The good thing when everyone becomes a journalist. Bright days for citizen journalism ahead. Journalism Is Fine Because Everyone Is a Journalist