सदस्य निर्देशिका

Tukamaya Thapa

Tinau 3 Palpa

Shila Raika

Kanchanpur

Arati Rana

Baitadi

Binod Jairu

kanchanpur

tek bahadur Chand

doti

Chandra BK

Jajarkot

Nirajan Pariyar

dhangadhi kailali