सदस्य निर्देशिका

Reetu Bhuwai

Dulegaunda ,tanahun

Hira Lama

Kavre

Shihir Lama

Dhulikhel

Hira Lama

Kavre

Sasmita Panta

Gorkha

Sahabuddin Halwai

Nepalgunj sub metropolitan

Ram Prasad Acharya

Nepalgunj