Groups

Cross cutting Issues (GESI and Youth) related group

 Public Group

नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा निकै सुनिएको सवाल हो लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण । नेपालको संविधान २०७२ का साथै कतिपय सरकारी एेन कानुन र निति निर्देशनमा समेत यो सवाल उल्लेख गरिएको पाईन्छ । कानुनमा लेखिनु र कतिपय विकासका साझेदार संस्थाहरुले अनिवार्य मानिआएको यो सवालमा समाजमा के कत्तिको सचेतना छ र यो हाम्रा लागि कत्तिको आवश्यक्ता हो? कतै हामीले यसलाई बोझको रुपमा त लिएका छैनौँ? साथीहरुको बिचारको अपेक्षा गर्दछु । 

धन्यवाद ।