तत्कालै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने चाहाना

तत्कालै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने चाहाना

तत्कालै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने चाहाना

 

कोहलपुर कार्यपालिकाका सदस्य तथा विधेयक समितिका संयोजक भिमबहादुर नेपालीले कुनै पनि खोप वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन र खोप उपयोग गर्न स्थानीय तह का परिवेश अनुरूप कार्यविधि बनाउन सुरुवात गर्ने, तत्कालै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने चाहाना, कोभिड व्यवस्थापन समिति सँग समन्वय गरी दोस्रो डोज कहिले लगाउन पाइले भनेर पर्खेर बसेका सर्वसाधारण सम्म सुचना प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु भयो ।

त्यसै गरी नागरिक समाजका खोप भण्डारणका लागी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने र वितरण र उपयोग प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालालाई र नागरिकहरूलाई जिम्मेवार बनाउने प्रतिबद्धता गर्नु भयो ।