पत्रकारिता तथा आमसंचार क्षेत्र सम्बन्धी सवाल समुह

पत्रकारिता तथा आमसंचार क्षेत्र सम्बन्धी सवाल समुह

Public

यो समुहमा नेपालको पत्रकारिता तथा आमसंचार क्षेत्र र यसले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका निम्ति गरेको या गर्नसक्ने योगदान र सुधारका स्थानीय उपायबारे छलफल गर्न सकिन्छ । 

Dipak Dulal

Dipak Dulal

Keshar Pun Magar

Keshar Pun Magar

Gagan Khadka

Gagan Khadka

Birendra Shah

Birendra Shah

Mohasin Ali Miya

Mohasin Ali Miya

Som Gurung

Som Gurung

Pahalman Gharti

Pahalman Gharti

Suraj Shrestha

Suraj Shrestha

Sanu Gartaula

Sanu Gartaula

Rajani Yogi

Rajani Yogi

Rajani Yogi

Rajani Yogi

Malati Kathayat

Malati Kathayat