group image

सामुदायिक अनुसन्धानकर्ता

Public

याे समुह तथ्यमा अाधारित पैरवीका लागी अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूकाे समूह हाे ।

Grg Sourav

Grg Sourav

Mero Report

Mero Report

Pooja Shrestha

Pooja Shrestha

Dipak Dulal

Dipak Dulal

Keshar Pun Magar

Keshar Pun Magar

Birendra Shah

Birendra Shah

Mero Report

Mero Report

Gita Timalsina

Gita Timalsina

Gagan Khadka

Gagan Khadka

Bhola Bhattarai

Bhola Bhattarai

Gita Nepal

Gita Nepal