पारस्परिक जवाफदेहिता कार्यक्रम सम्बन्धी सवाल समुह

पारस्परिक जवाफदेहिता कार्यक्रम सम्बन्धी सवाल समुह

Public

यो समुहमा पारस्परिक जवाफदेहिता कार्यक्रम र यसले समुदायमा पारेको प्रभाव तथा यसको सुशासन सम्बन्धी समस्या तथा सवाल र उक्त सवालको सम्बोधन गर्ने स्थानीय उपायबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।

Mero Report

Mero Report

Aug 06, 2019 Tuesday
पारित भएका योजनाहरु र ती योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन

यसपालीको नगरसभा, गाउँसभाबाट तपाईले मागेका के कस्ता योजनाहरु पारित भए ? र अब ती पास भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ?

Equal Access

Equal Access

Jun 18, 2019 Tuesday
Equal Access

Equal Access

Jun 18, 2019 Tuesday
Mero Report

Mero Report

Jun 03, 2019 Monday
बस्ती स्तरको योजना छनौट प्रक्रियामा सहभागीता

के तपाईले तपाईको बस्तीमा बस्ती स्तरको योजना छनौट प्रक्रिया हुँदा सहभागी हुनु भयो ? सहभागी हुनु भयो भने के कस्ता योजनाहरु माग गर्नुभयो ? यदि सहभागी हुनु भएन् भने किन हुनु भएन् ?