group image

खोज पत्रकार समूह

Public

पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना मार्फत खोज पत्रकारिता तालिम लिएका पत्रकारहरुको समूह-२०१८