Audio Gallery

खानीले निम्त्याएको विपद् जोखिम कम गर्न पहल गर्ने प्रतिब...

Jul 07, 2021 Wednesday

दोलखामा विपद् पूर्व तयारीका लागि काम भइरहेको दाबी 

Jul 07, 2021 Wednesday

किसानका समस्या हल गर्ने प्रतिवद्धता

Jul 05, 2021 Monday

कर्मचारीले नेतालाई प्रशासक बनाए, असारे विकास रोक्न ऐन ब...

Sep 04, 2021 Saturday