यूवालाई कृषि पेशामा लाग्नका लागि उत्साहित गर्न स्थानीय सरकारहरुको कस्तो भूमिका हुनसक्छ ?

Avg.Rating: 0

रोजगारी र अवसरको खोजीमा नेपालबाट विदेशी मुलुक जाने यूवाहरुको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा यूवालाई कृषिमा आकर्षित गरी उनीहरुमा कृषि उद्यमशीलताको विकाश गर्दै यूवालाई कृषि पेशामा लाग्नका लागि उत्साहित गर्न स्थानीय सरकारहरुको कस्तो भूमिका हुनसक्छ ? कृपया आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला ।

Dipa Oli
Kirsi pesa hamro purkholi pesa vayko ly yaslae ajhai Naya Rupa yasko bikas gari harek yuba lae aru pesa jahai dhukaa Hun sakne khalko banaun jaruri xa jaska lagi esthaniya Sarkar ly yuba ko Sahi Rupa Shakti ko sadupayog gari yuba jansaktiko socha Ra jagar lae Yahi upayog garaun saknu parx
8 months ago