स्थानीय सरकारले योजना र कार्यक्रमको छनौटसम्बन्धी कसरी सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् ?

Avg.Rating: 0

अहिले स्थानीय सरकार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि स्थानीय तहमा योजना तथा कार्यक्रमको छनौट प्रक्रियामा छन् । स्थानीय सरकारले योजना र कार्यक्रमको छनौटसम्बन्धी जानकारी र प्रक्रिया बारे स्थानीय जनतालाई कसरी सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् ? कृपया आफ्नो प्रक्रिया दिनुहोला ।