नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको भूमिका

Avg.Rating: 0

हाल संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा विभिन्न तहका सरकारहरुले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्दछ ? कृपया तपाईको विचार व्यक्त गर्नुहोला