तपाईको वडाका लागि छुट्याईएको बजेट कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटो लगायत के कस्ता काममा कसरी खर्च हुदैछ ?

Avg.Rating: 0

यतिबेला हरेक स्थानीय तहमा आर्थिकबर्ष २०७५/७६ का योजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन तथा कार्यन्वयन भैरहेका छन् । तपाई बसोबास गर्दै आउनु भएको स्थानीय तह, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको वडाका लागि स्थानीय सरकारद्वारा छुट्याईएको बजेट कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटो लगायत के कस्ता काममा कसरी को मार्फत खर्च हुदैछ ? उपोभोक्ता समिति मार्फत, ठेकेदार मार्फत वा सामुदायिक संस्थाहरु मार्फत ?