बढदो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको कस्तो भूमिका हुनुपर्दछ ?

Avg.Rating: 0

नेपालमा भ्रष्टाचार तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनहरुले सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय र राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार प्रत्येक वर्ष बढदै गएको देखाएका छन् । बढदो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको कस्तो भूमिका हुनुपर्दछ ? कृपया तपाईको विचार व्यक्त गर्नुहोला ।