आमसञ्चार र नागरिक समाजसम्बन्धी नीति, नियम तथा कानुनहरु निर्माणमा सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिता

Avg.Rating: 0

हाल संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरु आमसञ्चार र नागरिक समाजसम्बन्धी नीति, नियम तथा कानुनहरु निर्माण गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा नीति, नियम निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित सबै निकाय तथा सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागिता र परामर्श सुनिश्चित गर्ने उपाय के हुनसक्छ ? कृपया तपाईको विचार व्यक्त गर्नुहोला ।