घोडाघोडीले पहिलो चौमासिकमा १९ प्रतिशत खर्च गर्यो

Feb 3, 2020

वीरेन्द्र शाह, माघ २० सुखड,

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले पहिलो चौमासिकमा जम्मा रकमको १९.२१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । पहिलो चौमासिकमा प्राप्त कुल २५ करोड ८ लाख ५१ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ मध्ये ४ करोड ८२ लाख २ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।नगरपालिकालाई प्राप्त संघिय सरकारको समिकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त १४ करोड ११ लाख २३ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ मध्ये पहिलो चौमासिकमा २ करोड ४ लाख २४ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारको समिकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त १ करोड ४६ लाख ७३ हजार मध्ये ३४ लाख १७ हजार १ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको बताईएको छ । नगरपालिकाको आन्तरीक श्रोतबाट प्राप्त कुल ९ करोड ५० लाख ५५ हजार मध्ये २ करोड ४३ लाख ६१ हजार १ सय ४९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

संघिय सरकारबाट प्राप्त रकम मध्ये आर्थिक तथा सामाजिक विकास तर्फ सबै भन्दा बढी सम्भाब्यता अध्यन डिजाईन तथा परामर्ष शिर्षकमा ७४.३० प्रतिशत र सबै भन्दा कम सरसफाई तथा फोहरमैला ब्यवस्थापन शिर्षकमा २.५३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यस्तै आन्तरीक श्रोतको रकमबाट पुर्वाधार विकास तर्फ सबै भन्दा बढी सार्वजनिक निर्माण शिर्षकमा ९९.११ प्रतिशत र सबै भन्दा कम बिपद ब्यवस्थापन शिर्षकमा ०.३६ प्रतिशत रकम खर्च भएको जनाईएको छ ।