साँफेबगर र चौरपाटीका जनप्रतिनिधिको तलबमा १ करोड ३१ लाख २८ हजार खर्च हुने

Jun 10, 2018

गीता कुँवर,अछाम । साँफेबगर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको तलबमा मात्रै वार्षिक ८८ लाख ६८ हजार खर्च गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सभा संसदले भर्खरै पास गरेको सेवा सविधाको विधयेक अनुसार साँफेबगर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको तलबमा मात्रै वार्षिक ८८ लाख ६८ हजार खर्च गर्ने भएको हो । नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यको तलबको लागि सो रकम खर्च हुनेछ । प्रदेश सभा संसदले पास गरेको विधयेक अनुसार साँफेबगर नगरपालिकाको मेयरको तलब ३५ हजार छ । सो अनुसार साँफेबगर नगरपालिकालका मेयर कुलबहादुर कुँवरले वार्षिक ४ लाख २० हजार तलब मात्रै पाउने भएका छन् । उप मेयर विर्मला वुडथापाले माषिक ३० हजारका दरले वार्षिक ३ लाख ६० हजार तलब पाउने भएकी छन् । १४ जना वडा अध्यक्षले मासिक २२ हजारका दरले ३६ लाख ९६ हजार, ४९ जना वडा सदस्यले मासिक ६ हजारका दरले वार्षिक ३५ लाख २८ हजार र ८ जना कार्यपालिका सदस्यले मासिक ९ हजारका दरले ८ लाख ६४ हजार तलब पाउने भएका छन् । यो बाहेक जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न बैठक, गोष्ठीहरुमा पाउने भक्ता भने छुट्टै हुनेछ ।
चौरपाटी गाँउपालिकामा ४२ लाख ६० हजार खर्च
चौरपाटी गाँउपालिकाका जनप्रतिनिधिको तलबमा मात्रै वार्षिक ४२ लाख ६० हजार खर्च गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सभा संसदले भर्खरै पास गरेको सेवा सविधाको विधयेक अनुसार चौरपाटी गाँउपालिकाले जनप्रतिनिधिको तलबमा मात्रै वार्षिक ४२ लाख ६० हजार खर्र्च गर्ने भएको हो । गाँउपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यको तलबको लागि सो रकम खर्च हुनेछ । सो अनुसार चौरपाटी गाँउपालिकाका अध्यक्ष हर्क बहादुर साँउदले वार्षिक ३ लाख ६० हजार तलब मात्रै पाउनु हुनेछ । उपाध्यक्ष माया बयक(कुँवर)ले मासिक २५ हजारका दरले वार्षिक ३ लाख तलब पाउनु हुनेछ । ७ जना वडा अध्यक्षले मासिक २० हजारका दरले १६ लाख ८० हजार, २४ जना वडा सदस्यले मासिक ५ हजारका दरले वार्षिक १४ लाख ४० हजार र ५ जना कार्यपालिका सदस्यले मासिक ८ हजारका दरले ४ लाख ८० हजार तलब पाउने भएका छन् ।