१३ सय युवालाई तालिम प्रदान

 हेटौंडा

व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र मकवानपुरले अर्थिक बर्ष २०६७÷६८ मा नारायणी अञ्चलका १ हजार ३ सय ४० जना युवाहरुलाई तालिम प्रदान गरेको छ । केन्द्रले जनरल मेकानिक्स, विद्युत जडान, केश श्रृगार लगायत अन्य तालिम सञ्चालनबाट  १ हजार ३ सय ४० जना युवाहरुलाई तालिम प्रदान गरेको हो  । केन्द्रले आफु र अन्य संघसंस्थाहरुबाट माग भई आएको खण्डमा तालिम सञ्चालन गदै आईरहेको छ ।  मकवानपुर बारा पर्सा र चितवनका युवाहरुलाई स्वरोजगार मुखी बनाउने उद्देश्यले युवाहरुलाई तालिम प्रदान गदैं आई रहेको केन्द्रका प्रमुख युवराज गुरुङले बताए । यस्तैं, केन्द्रले मकवानपुरका ८ सय ६६ जना युवाहरुलाई तालिम प्रदान गरेको छ । केन्द्रको दिईएको तालिमबाट मकवानपुरका १९ जना दलित, ४ सय ८१ आदिबासी जनजाति, र अन्य ४ सय ६५ लाभान्वित भएको गुरुङले बताए ।

Views: 33

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Media Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service