Sher Bahadur Bhujel's Blog (2)

नागरिक समाजका संस्थाविच सञ्जाल गठन

दोलखाका विपद् जोखिम न्युनिकरणका क्षेत्रका कार्यरत नागरिक समाजका संस्थाहरु सञ्जालमा आवद्ध भएका छन् ।  दोलखामा कार्यक्षेत्र बनाई कार्यरत नागरिक समाजका संस्थाहरु विच अनुभवन आदन प्रदान गर्नुका साथै सिकाई, उपलब्धि र चूनौतीहरुको छलफल गर्दै सञ्चालित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सञ्जालमा आवद्ध भएका हुन् ।

शुक्रबार मानव अधिकार सचेतन तथा विकास केन्द्र (हुराडेक) नेपाल दोलखाले…

बाँकी

Added by Sher Bahadur Bhujel on August 26, 2017 at 5:00pm — No Comments

एकिकृत नागरिक वडा पत्रले सेवाग्राहीलाई सजिलो

जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुमा सेवा लिनको जादा सम्वन्धित सेवा लिनको लागि के कस्ता कागजात आवश्यक पर्छ ? सेवा लिने प्रक्रिया कस्तो हो ? कार्यालयको कुन कोठा वा स्थानमा आफुले चाहे जस्तो सेवा सुविधा पाइन्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु सेवाग्राहीहरुको मनमा आउने गर्छ । अनि सेवा प्राप्तिका क्रममा जाँदा सेवाग्राही अलमलमा पर्ने वा कोही सहयोगी आवश्यक पर्ने गर्छ । सेवाग्राही सेवा लिनु अघि ढुक्क सँग सेवाप्रदायक निकायका अधिकारी सँग आफ्नो कुरा वा समस्या राख्न नसक्ने हुन्छ ।

यस्तै समस्यालाई विचार गर्दै…

बाँकी

Added by Sher Bahadur Bhujel on May 31, 2017 at 8:00am — 1 Comment

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Mutual Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service