Featured Blog Posts – August 2011 Archive (1)

नेपालमा रेडको चर्चा

विश्वव्यापी उष्णीकरणको कारकतत्वहरू पछ्याउँदै जाँदा हरितगृह ग्यास र त्यसमा पनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यासले प्रमुख भूमिका खेल्ने वैज्ञानिक पुष्टि भइसकेको छ । विश्व समुदाय अहिले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी उष्णताका विविध समस्यामा फसिरहेको छ । यो अवस्थामा  नियन्त्रित रूपमा हरितगृह ग्यास उत्पादन कम गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । यो शून्य समयले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा अत्यधिक बढाएको छ । मौसम परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताको चरम प्रभावबाट यसका नकारात्मक प्रभावहरू…

बाँकी

Added by shiva gyawali Bankaila on August 4, 2011 at 4:30pm — No Comments

Featured Monthly Archives

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Media Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service