Featured Blog Posts – April 2011 Archive (1)

विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तकमा यार्सा र स्याउ

जुम्ला, चैत ३० । हिमाली क्षेत्रका जडिबुटी र फलफूलको विषय विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा समेटिएको छ। यार्सागुम्बाको विषयवस्तु डोल्पा र स्याउको विषयवस्तु जुम्लाको पाठ्यपुस्तकमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि पढाइ सुरु भएको छ।

२०४९ सालदेखि विद्यालयको प्राथमिक तहमा स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा विकास भए पनि अधिकांश जिल्लामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण हुन सकेको छैन।

जुम्लाका लागि 'जुम्लामा स्याउ खेती तथा बजारीकरण' नामको पाठ्यपुस्तक शिक्षा कार्यालयको संयोजनमा सत्ववादी निमावि दसौँदीका प्रधानाध्यापक…

बाँकी

Added by Tufan Neupane on April 13, 2011 at 7:30am — 4 Comments

Featured Monthly Archives

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Media Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service