Social Media Surgery

नागरिक पत्रकार भनेको यस्तो ब्यक्ति हो जसले ईन्टरनेट को सहायताले आफ्नो आवाज र वरिपरी को घटनालाई साझा गर्दछ । एउटा नागरिक पत्रकार हुनका लागि तपाईंले  फेसबूक्, ट्विटर र अन्य सामाजिक सन्जालका वेबसाईटहरु को प्रयोग गर्नु पर्छ । मेरोरिपोर्ट पनि यस्तै एउटा सन्जाल हो जुन नेपाली नागरिक पत्रकारहरुका लागि स्थापना गरिएको हो ।

तपाईंलाई पनि नागरिक पत्रकारिता को बारेमा जान्न मन छ वा आफु पनि नागरिक पत्रकार बन्न मन छ भने मेरोरिपोर्ट्ले यसमा तपाईंहरुलाई सहयोग गर्नेछ । यसका लागि तपाईंले मेरोरेपोर्ट ले सुरु गरेको "सोसियल मिडिया सर्जरी" मा सहभागी हुनु पर्नेछ । सोसियल मिडिया सर्जरी एउटा अन्तर्कृयात्मक सत्र हो जसमा सोसियल मिडिया एक्स्पर्टहरुले तपाईंहरुलाई नगरिक पत्रकारिता को लागि जान्न पर्ने वेब टूल्सहरुको प्रयोग गर्न सिकाउनु हुनेछ । 

यसकालागि तपाईंले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन र कुनै पुर्व जानकारी वा ट्रैनिङ बिना नै यसमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ । यदी तपाईं ब्लागिङ गर्नु हुन्छ र यसका बारेमा अझै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि हाम्रा सोसियल मिडिया एक्स्पर्टहरुले तपाईंहरुलाई सहयोग गर्नु हुनेछ ।

मेरोरिपोर्टको मिडिया सर्जरी सत्र मा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला ।

cj@meroreport.net

१५०१३५६३  इक्वल एक्सेस नेपाल, झम्सिखेल ललितपुर ।

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Mutual Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service